Wie zijn wij

Bijen en Zzooo Bestaat uit een bestuur en medewerkers. Er is zorgvuldig gezocht naar een bestuur die een toegevoegde waarde hebben in de visie van bijen & Zzooo.  In de toekomst zullen de medewerkers met de zelfde zorgvuldigheid worden toegevoegd.

Bestuur
Het bestuur van Bijen & Zzooo bestaat op dit moment uit 3 leden die op persoonlijke titel zitting hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsontwikkeling. Het bestuur is zodanig samengesteld dat de bestuursleden gezamenlijk een breed netwerk hebben op het gebied van:  Onderwijs  Landbouworganisaties  Overheden  Midden en Klein Bedrijf  Imkerverenigingen  Vrijwilligerswerk  Sociaal-maatschappelijk vlak  Natuurbeschermingsorganisaties Samen beschikken zij over voldoende kennis van bijen, ecologie, scholing, landbouw en juridische, financiële en bestuurlijk/organisatorische zaken, dat zij sturing kunnen geven aan stichting Bijen & Zzooo. De bestuursleden zijn:

Voorzitter is: dhr. M.F.J. Doornbos.
Penningmeester is: drs. R.Th.G. van Uffelen
Secretaris is: dhr. J. Meijer

Medewerkers
Medewerkers Stichting Bijen & Zzooo wil haar overheadkosten zo laag mogelijk houden zodat het grootste deel van de inkomsten kan worden besteed aan het realiseren van de drie doelen.  Wilde- , honingbijen en hommels.  Educatie, voorlichting  Drachtplanten De verwachting is dat de eerste jaren geen betaalde medewerkers kunnen worden aangetrokken. Voor het op de kaart zetten van stichting Bijen & Zzooo zijn veel inspanningen nodig. Zolang het nodig is zal de meewerkend directeur de kar op vrijwillige basis trekken. Wanneer de financiële middelen het toelaten zal de meewerkend directeur als eerste een passende salaris ontvangen. De risicovolle activiteiten worden zoveel mogelijk uitbesteed zodat kosten voor deze activiteiten beheersbaar blijven. Zo worden de eerste bijenvolken verzorgd door Imkerij Ecolan. Deze imkerij is onderdeel van een leerwerkbedrijf hier werken voornamelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Annelies Splinter-Meijer Jan Keidel Functie Functie Meewerkend directeur · Coördinator loyaliteitskaarten Promotie bijenvolken Werkveld Werkveld Marketing Binnen en buitendienst Contact Contact T (06-23149766) T (06-313 79 762 E A.Splinter-Meijer@bijenenzo.nl E J.Keidel@bijenenzo.nl