Organisatie

Stichting Bijen & Zzooo is een organisatie die is opgericht om een ideëel  en maatschappelijk doel te verwezenlijken namelijk meer:

  • Wilde -, honingbijen en hommels
  • Drachtplanten
  • Educatie en voorlichting

Bijen & Zzooo  heeft geen winstoogmerk, gegenereerde inkomsten worden gebruikt om de doelen te realiseren. Deze doelen kan Bijen & Zzooo niet alleen verwezenlijken, dit kan alleen in samenwerking met verschillende organisaties, instellingen, bedrijven en overheden. Bijen & Zzooo wil ook als intermediair functioneren om haar doelen te realiseren. Alleen met vereende krachten en een breed draagvlak kunnen de doelen worden gerealiseerd.

Wilde -, honingbijen  en hommels worden geholpen door het planten van één drachtplant of het adopteren van honderd bijenvolken, elke bijdrage is voor het realiseren van de doelen even waardevol en draagt bij aan een leefbaarder Wereld voor iedereen.

  • Beleidsplan

Meer jaren beleidsplan 2015-2020

  • Jaaroverzichten/Doelstelling 2015

Jaaroverzicht fysieke doelstellingen pdf

Jaaroverzicht financiële doelstellingen pdf