Algemeen

Welkom op de website van Bijen & Zzoo, een stichting die zich inzet voor een duurzaam herstel van de bijenstand van (Noord) Nederland. Want de  bijen en hommels hebben het moeilijk, hun aantal is de laatste jaren wereldwijd alarmerend gedaald. Ook in Nederland. Jaarlijks overleeft zo’n 20 tot 25 % van al onze bijenvolken de winter niet. Over de precieze oorzaak van de bijensterfte zijn de wetenschappers het nog niet helemaal eens. maar duidelijk is wel dat monocultuur, bestrijdingsmiddelen en vergrijzing van imkers de belangrijkste oorzaken zijn.

Bijen & Zzooo is een kenniscentrum dat informatie geeft over bijen en insecten. Daarnaast bieden we bedrijven, instellingen, (lokale)overheden en particulieren de mogelijkheid om bijenvolken te adopteren en zo bij te dragen aan het verbeteren van de bijenstand.

Visie
Visie van Bijen & Zzooo is:

Een goede bijen- en insectenpopulatie betekent een betere leefomgeving voor de mens.

Missie
De missie van Bijen & Zzooo is  een bijdrage leveren aan het duurzaam herstel van de bijen- en insectenstand in (Noord-) Nederland.

Dit wil Bijen & Zzooo realiseren door:

  1. Meer bijen in het (Noord)Nederlanden
  2. Kennis over bijen en insecten
  3. Oppervlak drachtplanten vergroten met een spreiding van drachttijd.

Stichting Bijen & Zzooo wil haar doelen bereiken door op verschillende manieren  informatie te geven over bijen en insecten. Er worden diverse recreatieve en educatieve programma’s aangeboden in en rond Frederiksoord maar ook op locatie van de aanvrager.

Bijen & Zzooo wil voor verschillende doelgroepen een passend educatief programma bieden om op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier informatie over bijen en insecten door te gegeven. Door deze doelgerichte werkwijze gaat de problematiek rond insecten en met name de honingbij meer leven voor het grote publiek.

In overleg met gemeenten en provincie willen wij proberen om de aanplant van drachtplanten te stimuleren en zo te bevorderen dat de bij dichtheid per vierkante kilometer gaat groeien.

Om grote afstanden te kunnen overbruggen hebben insecten, linten (snelwegen) van drachtplanten nodig.

Op de lagere-, middelbare- en hogescholen gaat Stichting Bijen & Zzooo voorlichting geven  over nut en noodzaak van bijen, immers: gedragsverandering begint bij kinderen.

Ook het bedrijfsleven kan een steentje bijdragen door bijenkasten te adopteren en op een gezamenlijk terrein te plaatsen. Deze volken kunnen worden verzorgd door lokale imkers, die zijn opgeleid door Stichting Bijen & Zzoo. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen werken deze imkers volgens een door Bijen & Zzooo ontwikkelde franchiseformule.